உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

பொறுப்பு

அனபோலிக் மருந்துகள், மருந்துகள் எச்.ஜி.எச் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஆகியவை மருந்துகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படலாம் மற்றும் அவை குழந்தைகளுக்கு முரணாக இருக்கின்றன.

அளவுகளில் அனபோலிக் அதிகரிப்பு, பிற மருந்துகள் மற்றும் பக்கவிளைவுகளின் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் நோக்கத்துடன் பயன்படுத்த நாங்கள் பொறுப்பல்ல, உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல.

அளவின் அனபோலிக் அதிகரிப்புடன் கூடிய முழு ஆபத்தும் உங்கள் முழுப் பொறுப்பாகும்.

எங்கள் தளத்தால் விற்கப்படும் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டிற்கு எங்கள் நிபுணர்களின் வழிமுறைகளையும் பரிந்துரைகளையும் பின்பற்றவும்.

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/pages/responsibility", "name": "Responsibility" } } ] }